Algemene informatie:

Stenen Tijdperk

Kelders 25

8911 JD Leeuwarden

Telefoonnummer 06-50842129

K.v.K. nummer

BTW nummer NL.

IBAN:

BIC:

Productomschrijving:

Het Stenen Tijdperk verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands LEGO en Playmobil. De items zijn zo goed als compleet of worden zelf samengesteld in het thema van betreffende set. Alle items worden geleverd zoals afgebeeld op de foto of zoals overeengekomen.

Koopovereenkomst:

De overeenkomst tussen Het Stenen Tijdperk en de koper of verhuurder (Hierna alleen aangeduid als koper) is tot stand gekomen op het moment dat het Stenen Tijdperk de opdracht per e-mail heeft bevestigd.

Het Stenen tijdperk  behoudt zich het recht om artikelen die niet binnen 2 dagen na het tot stand komen van de koop- en of huurovereenkomst zijn betaald, beschikbaar te stellen voor een andere klant.

Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.

Levering en levertijden:

Leveringen vinden plaats binnen Nederland

Het Stenen Tijdperk streeft erna om bestelde items binnen 5 werkdagen af te leveren bij het opgegeven adres.

Het Stenen Tijdperk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of schadevergoeding als  als gevolg van overschrijding van levertijden of een mankement ontstaan tijdens transport. Bij levertijdoverschrijding is het Stenen Tijdperk ten aller tijd bevoegd om de overeenkomst onklaar te maken. Het verschuldigde bedrag wordt door het Stenen Tijdperk zo spoedig mogelijk gestorneerd op de rekening van de koper.

Het Stenen Tijdperk levert via Postnl, de kosten hiervan bedragen 6.95 per pakket beneden de 10 kg. Wanneer een set door de brievenbus past gelden uiteraard andere tarieven, de prijs hiervoor verschilt per gewicht en is te vinden op  de website van Postnl.  Online items welke moeten worden verstuurd, kunnen alleen via een overschrijving tot stand komen. Volg hiervoor de instructies zoals gegeven tijdens het bestelproces in de webshop. Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van het Stenen Tijdperk, te weten…….

Afhaalmogelijkheden:

Afhalen behoort ook tot onze mogelijkheden. Afhalen kan, na het maken van een afspraak, op de Tsjotter 6 in Grou. Bij het afhalen van de items kan alleen contant worden betaald.

Retourneren van gekochte artikelen:

U heeft als koper de gelegenheid een item binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen. De items dienen zonder gebreken en goed verpakt retour te worden gestuurd via Postnl óf door het item na afspraak persoonlijk terug te brengen. De verzenkosten voor het retourneren zijn voor de rekening van de koper.

Na ontvangst van het geretourneerde onder bovengenoemde voorwaarden zal het Stenen Tijdperk het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen terug storten op het bij ons bekende rekeningnummer.

Aansprakelijkheid:

Een ieder dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de door het Stenen Tijdperk geleverde goederen. Houd hierbij rekening met de leeftijd van het kind! Enigerlei schade ontstaan door onzorgvuldig of onjuist gebruik van de producten, is niet op het Stenen Tijdperk of diens eigenaren te verhalen.

Overmacht en / of omstandigheden:

Het Stenen Tijdperk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting de koper wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Omstandigheden zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Opmerkingen en klachten

Heeft u desondanks opmerkingen, punten ter verbetering of klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, maak deze dan kenbaar. Dit kan via ons algemeen e-mailadres.

Dit zal door het Stenen Tijdperk serieus in behandeling worden genomen, we zoeken dan samen naar een oplossing.