Voor wie is ons speelcafé?
In ons speelcafé is iedereen welkom, van jong tot oud, van groot tot klein! Naast dat ons speelcafé vrij toegankelijk is voor ouders en kinderen, kent het ook een maatschappelijke functie. Het speelcafé wordt tevens als middel ingezet voor de hulp aan jongeren (4-18) die een hulpvraag hebben op het gebied van gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Begeleiding op maat
In het speelcafé kunnen we op individuele basis (één op één, of één op twee begeleiding) aan de slag met de vragen die er liggen. Het speelcafé is geen dagbesteding op zich, maar wordt gebruikt als ‘mini-maatschappij’ en als middel om jou te helpen bij de vragen die je hebt! Er wordt daarom veel op onze eigen locatie gewerkt, maar uitwijken en de verbinding zoeken met  de thuissituatie of met school behoort ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast werken we graag op maat. Dit betekent dat we in samenspraak met ouders, (eventueel) school en andere betrokken hulpverleners kijken naar wat er nodig is. Je hoeft dus niet ‘te passen’ in een kant- en klaar pakket.

Voorafgaand aan de begeleiding vindt er een intake gesprek plaats.  Omdat wij als uitgangspunt hebben dat je vanuit een goede relatie het meest bereikt, bieden wij de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te komen maken en  een enkele keer mee te draaien.

Wat kun je zoal doen?
Geen dag in het speelcafé is hetzelfde! Omdat ook geen één hulpvraag hetzelfde is, kijken we samen met jou naar de doelen waaraan jij wilt werken en hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan binnen het speelcafé. Heb je bijvoorbeeld moeite met het aanleren van sociale vaardigheden, dan reiken wij jou door ‘te doen’ handvatten aan en kun je daadwerkelijk oefenen in onze kleine, veilige en overzichtelijke omgeving.  Het speelcafé is zowel een winkel als kleinschalig horecabedrijf. De taken van onze collega’s lopen dan ook uiteen van horeca-gerelateerde werkzaamheden tot aan knutselen, het begeleiden van kinderactiviteiten, kinderfeestjes, LEGO bouwen, LEGO sorteren en het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

Bekostiging
Omdat we samenwerken met een gecontracteerde zorgaanbieder kun je zowel o.b.v. een PGB of via een beschikking (ZIN) gebruik maken van onze begeleiding.  Je kunt het wijkteam of gebiedsteam binnen jouw gemeente vragen naar de mogelijkheden.